A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต

เลือกปี :     Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.2560 - 3 พ.ย.2560 นี้ [6/10/2560]   102
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - นวัตกรรมทางการบริหารงานสุขภาพจิตในยุค 4.0 [11/7/2560]   84
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารในยุค 4.0 [11/7/2560]   88
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - ข้าราชการไทย 4.0 [11/7/2560]   85
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - นวัตกรรมทางการบริหารงาน สุขภาพจิตในยุค 4.0 [11/7/2560]   56
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - Government 4.0 - อ.อนุชิต [11/7/2560]   74
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - HR 4.0 [11/7/2560]   86
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การและบุคลากรสู่อนาคต - อ.กิตติพัทธ์ [11/7/2560]   85
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - Smart Citizen: IQ/EQ Plus - รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต [11/7/2560]   57
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - MOPH 4.0 - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข [11/7/2560]   71
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - "กรมสุขภาพจิตกับการเตรียมการ เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0" โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต - อธิบดีกรมสุขภาพจิต [11/7/2560]   83
   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2560 จำนวน 2 คู่มือ [9/3/2560]   211
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [31/8/2559]   221
   ตัวอย่าง Best Practice คู่มือการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต [20/6/2559]   383
   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 2 กระบวนงาน [24/2/2559]   358
   แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รอบ 6 เดือนหลัง) แบบฟอร์มการรายงานผล/แบบฟอร์มการตรวจประเมิน [9/9/2558]   608
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค.58 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์) [9/9/2558]   1114
   คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [30/6/2558]   807
   ขอเชิญดาวน์โหลด ไฟล์รายงานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน [17/6/2558]   679
   ขอเชิญดาวน์โหลดแบบสอบถามความพึงพอใจและโปรแกรมความพึงพอใจของหน่วยงาน โรงพยาบาล/สถาบัน [26/5/2558]   916
ทั้งหมด : 99 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  |
GO TO TOP!
เปลี่ยนสีปกติ