A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต

เลือกปี :     Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [24/11/2560]   23
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [17/11/2560]   51
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [16/11/2560]   27
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [7/11/2560]   118
   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.2560 - 3 พ.ย.2560 นี้ [6/10/2560]   191
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - นวัตกรรมทางการบริหารงานสุขภาพจิตในยุค 4.0 [11/7/2560]   139
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารในยุค 4.0 [11/7/2560]   142
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - ข้าราชการไทย 4.0 [11/7/2560]   146
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - นวัตกรรมทางการบริหารงาน สุขภาพจิตในยุค 4.0 [11/7/2560]   112
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - Government 4.0 - อ.อนุชิต [11/7/2560]   131
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - HR 4.0 [11/7/2560]   109
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การและบุคลากรสู่อนาคต - อ.กิตติพัทธ์ [11/7/2560]   130
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - Smart Citizen: IQ/EQ Plus - รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต [11/7/2560]   70
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - MOPH 4.0 - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข [11/7/2560]   80
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - "กรมสุขภาพจิตกับการเตรียมการ เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0" โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต - อธิบดีกรมสุขภาพจิต [11/7/2560]   98
   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2560 จำนวน 2 คู่มือ [9/3/2560]   240
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [31/8/2559]   241
   ตัวอย่าง Best Practice คู่มือการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต [20/6/2559]   408
   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 2 กระบวนงาน [24/2/2559]   372
   แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รอบ 6 เดือนหลัง) แบบฟอร์มการรายงานผล/แบบฟอร์มการตรวจประเมิน [9/9/2558]   622
ทั้งหมด : 103 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  |
GO TO TOP!