A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เลือกปี :     Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/11/2561]   21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/11/2561]   23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 15,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/11/2561]   20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทดแทน รุ่นเดิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29/10/2561]   52
   ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ของกรมสุขภาพจิต [26/10/2561]   87
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 63,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24/10/2561]   44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 210 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24/10/2561]   59
   เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 [31/8/2561]   72
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 850 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29/8/2561]   69
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24/8/2561]   70
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24/8/2561]   76
   คู่มือการประเมินหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 [1/6/2561]   177
   หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 [29/8/2561]   139
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29/8/2561]   147
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [29/8/2561]   105
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [23/3/2561]   228
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 [23/3/2561]   203
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) [23/3/2561]   169
   รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 [23/3/2561]   180
   รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 [23/3/2561]   182
ทั้งหมด : 137 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  |
GO TO TOP!