A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต

เลือกปี :     Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   เอกสารประกอบการประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ( PMQA-M-F) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 [21/12/2560]   80
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าใส่เอกสารการประชุม 180 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 [21/12/2560]   47
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 [21/12/2560]   40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารการประชุม 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 [21/12/2560]   38
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 [21/12/2560]   39
   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [24/11/2560]   64
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [17/11/2560]   88
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [16/11/2560]   39
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [7/11/2560]   145
   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.2560 - 3 พ.ย.2560 นี้ [6/10/2560]   208
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - นวัตกรรมทางการบริหารงานสุขภาพจิตในยุค 4.0 [11/7/2560]   210
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารในยุค 4.0 [11/7/2560]   194
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - ข้าราชการไทย 4.0 [11/7/2560]   207
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - นวัตกรรมทางการบริหารงาน สุขภาพจิตในยุค 4.0 [11/7/2560]   175
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - Government 4.0 - อ.อนุชิต [11/7/2560]   190
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - HR 4.0 [11/7/2560]   144
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การและบุคลากรสู่อนาคต - อ.กิตติพัทธ์ [11/7/2560]   178
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - Smart Citizen: IQ/EQ Plus - รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต [11/7/2560]   89
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - MOPH 4.0 - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข [11/7/2560]   98
   เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - "กรมสุขภาพจิตกับการเตรียมการ เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0" โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต - อธิบดีกรมสุขภาพจิต [11/7/2560]   116
ทั้งหมด : 108 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  |
GO TO TOP!