ผลการดำเนินงานและคะแนนฯ_ระดับกรม
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2558 [31/3/2559]   2558 440
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2557 [9/11/2558]   2557 384
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2556 [28/8/2558]   2556 460
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2555 [28/8/2558]   2555 444
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2554 [28/8/2558]   2554 342
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2553 [28/8/2558]   2553 362
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2552 [28/8/2558]   2552 267
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2551 [28/8/2558]   2551 417
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2550 [28/8/2558]   2550 430
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2549 [28/8/2558]   2549 327
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2548 [28/8/2558]   2548 403
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2547 [28/8/2558]   2547 440
 คะนนคำรับรองฯ ส่วนราชการระดับกรม_สังกัดกระทรวงสาธารณสุข [28/8/2558]   2556 432