ขอเชิญดาวน์โหลดโปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจรอบ 6 เดือนหลัง กระบวนงานผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ของหน่วยงานสถาบัน/รพ.ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 (ปรับปรุง ณ วันที่ 17-07-57)
รายละเอียด:
ไฟล์แนบ :