ขอเชิญ Download เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
รายละเอียด:
ไฟล์แนบ :