เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค.58 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์)
รายละเอียด: เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค.58 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์)
ไฟล์แนบ :