ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2560 จำนวน 2 คู่มือ
รายละเอียด: คู่มือการปฏิบัติงาน
ไฟล์แนบ :   คู่มือการปฏิบัติงาน กพร. ประจำปี 2560.rar