เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การและบุคลากรสู่อนาคต - อ.กิตติพัทธ์
รายละเอียด: เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การและบุคลากรสู่อนาคต - อ.กิตติพัทธ์
ไฟล์แนบ :