A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : ตัวอย่างการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
รายละเอียด: ตัวอย่างการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน สยส./สพส./สบบส./ รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพจ.นครราชสีมาฯ/ส.เด็กเฉียงเหนือ
ไฟล์แนบ :   ตัวอย่างการปรับโครงสร้างฯ.rar

GO TO TOP!