A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เลือกปี :      แบบฟอร์ม ;   Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ-ศูนย์สุขภาพจิต [8/1/2561]   360
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ สถาบัน/รพ. (ผู้ป่วยนอก) [8/1/2561]   373
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 33 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน [8/1/2561]   401
   แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 [8/1/2561]   270
   แบบฟอร์มการแจ้งผลอุทธรณ์คะแนน (เฉพาะ PM) [27/10/2559]   224
   แบบฟอร์มการขออุทธรณ์คะแนน  [27/10/2559]   233
   แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 [23/12/2558]   309
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 35 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน [18/12/2558]   868
   ระดับหน่วยงาน : แบบฟอร์มรายงาน SLA58-p405-421 [21/8/2558]   329
   ระดับหน่วยงาน : แบบฟอร์มรายงาน SLA58-p405-421 [21/8/2558]   271
   แบบฟอร์มรายงาน [21/8/2558]   334
   การเขียนรายงานระดับกรม [3/10/2557]   273
   แบบฟอร์ม KPI Template ระดับกรม [3/10/2557]   329
   แบบฟอร์มรายงาน KPI Template_ระดับกรม [7/8/2558]   313
ทั้งหมด : 34 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 2/2 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]    กระโดดไปหน้า | 1  2  |
GO TO TOP!