ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต Public Sector Development Group

ชั้น 3 อาคาร 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02 590 8141, 590 8151, 590 8192

opdc41.dmh@dmh.mail.go.th

กพร กรมุขภาพจิต

Line: opdc_dmh

กพร.กรมสุขภาพจิต